1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Jestem ilustratorką, która wykonuje wiele zleceń na umowę o dzieło/zlecenie. W jednej z umów, które podpisałam jest obszerny fragment o przeniesieniu praw majątkowych, w bardzo szerokim zakresie. Jest tam też upoważnienie do rozporządzania i korzystania z opracowań. Po kilku miesiącach od wykonania zlecenia znalazłam moje prace, podpisane jakoby ich autorem był ktoś inny (i nie był to zleceniodawca). Czy ta umowa im na to pozwala?

W ramach serwisu prawokultury.pl nie udzielamy indywidualnych porad prawnych, a udzielenie takiej porady wymagałoby zapoznania się z całą umową i innymi okolicznościami sprawy. Generalnie jednak nawet w przypadku szerokiego przeniesienia autorskich praw majątkowych autor zachowuje autorskie prawa osobiste. Autorstwo nie może być przypisane komuś innemu, bez zgody (a wg niektórych nawet pomimo zgody) autora.