1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego można prowadzić szkolny radiowęzeł emitujący fragmenty utworów w połączeniu z działalnością naukową taką jak badania sondażowe wśród uczniów na temat muzyki w przestrzeni szkolnej?

Przede wszystkim, na dozwolony użytek edukacyjny określony w art. 27 pr. aut. mogą się powoływać tylko wskazane tam instytucje. Konieczne będzie zatem wykazanie, że opisana działalność naukowa jest faktycznie prowadzona przez szkołę. W dalszej kolejności należy zadbać, aby zakres wykorzystywania utworów istotnie mieścił się w celu naukowym, a nie wykraczał poza niego realizując np. cele rozrywkowe.
Poza art. 27 pr. aut. warto jeszcze zwrócić uwagę na art. 24 oraz 29. Pierwszy z tych przepisów pozwala na reemitowanie m.in. w sieci kablowej o ile jest to działalność nieodpłatna i skierowana do oznaczonego grona odbiorców (m.in. znajdujących się w jednym budynku). W ustępie drugim tego samego przepisu zawarto zezwolenie na odbieranie nadawanych w radio (i telewizji) utworów, choćby za pomocą umieszczonych w ogólnodostępnych miejscach urządzeń, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Można sobie wyobrazić organizację szkolnego radiowęzła w oparciu o art. 24, o ile oczywiście uda się spełnić wszystkie określone w nim wymagania (istotne są zwłaszcza ograniczenie się do reemisji/odbioru nadawanego programu, a nie komponowanie własnego oraz nieodpłatność i brak korzyści majątkowych – co może być trudne do udowodnienia).
Drugi ze wskazanych przepisów, art. 29 pozwala natomiast cytować cudze utwory. W oparciu o ten przepis, szkolny radiowęzeł mógłby funkcjonować jako medium do emitowania audycji autorskich, w których cudze utwory stanowiłby jedynie ilustrację przekazywanych np. w celu nauczania treści.