Prawo kultury

Kupiłam grę komputerową, ale już jej nie chcę i chciałabym ją sprzedać. Kolega mi powiedział, że to sprzeczne z licencją. Czy to prawda?

Sprzedaż kupionego wcześniej egzemplarza utworu jest wyraźnie dozwolona w art. 51 ust. 3 pr. aut., a przepis ten obejmuje także programy komputerowe. Wystarczy, że egzemplarz został wprowadzony do obrotu gdziekolwiek w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a uprawniony nie może nam zakazać dalszego obrotu nim na terytorium RP.

Wprowadzony do obrotu egzemplarz możemy nie tylko sprzedać, ale także podarować innej osobie. Nie można go natomiast wynajmować ani użyczać (a ponieważ większość przepisów o dozwolonym użytku wyłączono w stosunku do programów komputerowych, oznacza to zakaz udostępniania ich w bibliotekach, jak również – paradoksalnie – „pożyczanie” kolegom). Poza tym, wyczerpanie prawa dotyczy tego konkretnego egzemplarza, który nabyliśmy. Nie można zatem w szczególności sprzedawać ani rozdawać jego kopii. Takie działanie byłoby naruszeniem prawa autorskiego.

W umowach licencyjnych pojawiają się czasem postanowienia usiłujące ograniczyć lub nawet zakazać dalszego obrotu egzemplarzami. Nie są one skuteczne, co zostało potwierdzone ostatnio w orzeczeniu ETS wydanym w sprawie C-128/11 (Used Software). ETS rozszerzył nawet omawianą instytucję wyczerpania prawa na kopie programów pobrane z Internetu (chodzi o coraz częstsze sytuacje, w których producent nie sprzedaje fizycznych nośników, lecz klucze umożliwiające pobranie programu z jego serwera).