1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy oglądanie nagrań meczów dostępnych w internecie jest legalne? Czy zawarty na tych stronach disclaimer świadczy o nielegalności?

Oglądanie (korzystanie w ramach dozwolonego użytku osobistego) nie jest nielegalne, choć może mieć tu znaczenie, czy ogląda się materiał pochodzący z legalnego źródła. W wyroku z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie C-435/12 (ACI Adam) TSUE stwierdził, że zgodne z prawem europejskim przepisy krajowe powinny rozróżniać sytuację, w której źródło służące za podstawę sporządzenia kopii na użytek prywatny jest legalne, od sytuacji, w której źródło to jest nielegalne. Wyrok ten wpływa w pierwszym rzędzie na sposób obliczania tzw. opłat od czystych nośników, ale pozwala również twierdzić, że legalność źródła powinna być ponadto kryterium dozwolonego użytku (nie zostało to jednak stwierdzone wprost w samym uzasadnieniu).

Przy czym, przepisy prawa autorskiego mogą dotyczyć nagrań meczów przede wszystkim przez wynikającą z nich ochronę nadań programów, gdyż w samym meczu trudno dopatrzeć się twórczości.

Jednak poza prawem autorskim, na legalność oglądania takich nagrań mają wpływ także przepisy ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym. Uznaje ona za przestępstwo posiadanie lub używanie „sprzętu lub oprogramowania, które zostały zaprojektowane lub przystosowane w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy”, a oglądanie meczów za pośrednictwem nieautoryzowanych serwisów może wiązać się z korzystaniem z takiego sprzętu lub oprogramowania.

O legalności bądź nie danego źródła nie świadczą zawarte na stronie internetowej oświadczenia, ale to czy udostępnia ono dany materiał zgodnie z umową z uprawnionym, czy też bez jego autoryzacji. Treść oświadczenia nie jest tu rozstrzygająca, choć może pomóc w ocenie na ile taka sytuacja ma istotnie miejsce.