1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Z zawodu jestem fotografem. Gazety, do których sprzedaję zdjęcia chcą podpisać ze mną niekorzystną umowę zawierającą postanowienie o zrzekaniu się praw autorskich. Czy taka umowa jest zgodna z prawem? Czy ja mogę zaproponować zmiany w umowie, które w jakiś sposób uchroniłyby mój interes, a druga strona byłaby też zadowolona?

Niezależny twórca może dowolnie dysponować prawami majątkowymi do swojego utworu – może również przenieść je inną osobę lub podmiot a tym samym w zakresie ustalonym w umowie pozbawić się prawa do korzystania z utworu, rozporządzania nim oraz pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez inne osoby. Umowa obejmuje tylko konkretne sposoby korzystania z utworu (pola eksploatacji) uzgodnione między stronami, należy zatem ustalić czy poza ogólnikowym „zrzeczeniem się praw” istnieją dalsze postanowienia precyzujące zakres takiego przeniesienia.

Alternatywą dla umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe jest udzielenie licencji. Jednym z założeń licencji jest pozostawienie praw majątkowych przy twórcy z jedynie czasowym ich ograniczeniem na rzecz innego podmiotu. Licencja może być przy tym niewyłączna (umożliwia twórcy udzielanie podobnych licencji również innym osobom) lub wyłączna (prawo do korzystania będzie przysługiwać w danym miejscu, czasie i zakresie wyłącznie wskazanej gazecie i ewentualnie twórcy).