1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Jestem bibliotekarką, a w ramach swojej pracy przygotowuję recenzje książek na blogu biblioteki. Choć recenzje podpisuję swoim nazwiskiem, moja przełożona zaczęła usuwać te podpisy. Nigdy nie wyraziłam na to zgody. W jaki sposób mogę wyegzekwować przywrócenie mojego nazwiska pod tekstami mojego autorstwa?

Prawo do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem jest jednym z niezbywalnych autorskich praw osobistych autora. Autor może co prawda zgodzić się na niewykonywanie tego prawa, ale musi to być zgoda wyraźna i dobrowolna. Fakt, że utwór powstał w ramach zatrudnienia nie zmienia tej zasady nawet jeżeli prawa majątkowe do utworu przeszły na pracodawcę. Nie można oczywiście oczekiwać, że podawanie autorstwa to prawo absolutne, ale w normalnych warunkach powinno ono być poszanowane. Niestety, w przypadku gdy korzystający dobrowolnie nie chce zastosować się do tego prawa, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu lub przynajmniej na jakąś drogę polubownego rozwiązywania sporów (np. do mediacji).