Prawo kultury

Czy „program telewizyjny” drukowany jest objęty prawem autorskim? Czy legalne jest tworzenie (pisanie/przepisywanie) programu telewizyjnego (ze strony właściciela kanału telewizyjnego) i udostępnianie go w lokalnej gazetce nie przekraczającej nakładu ok. 5000 sztuk?

Co do zasady program telewizyjny jako podsumowanie ramówki danego kanału nie będzie objęty prawami autorskimi. Nie można bowiem uznać, że jest on przejawem twórczej działalności o indywidualnym charakterze – jego kształt wynika z reguły bezpośrednio z celu jakiemu służy (więcej o cechach utworu tutaj). Oczywiście istnieje hipotetyczna możliwość, że schemat lub treść standardowego programu telewizyjnego zostaną przedstawione w oryginalny i nietuzinkowy sposób (w takim przypadku podlegałby on ochronie), ale wydaje się to mało prawdopodobne.

Na marginesie należy jednak podkreślić, że powyższe podsumowanie dotyczy wyłącznie sytuacji przepisywania samej treści programu telewizyjnego – wykorzystywanie w podobnym zakresie zdjęcia bezpośrednio przedstawiącego program w gazecie lub na stronie internetowej wraz z jego szatą graficzną może bowiem naruszyć prawa projektanta danej strony lub jej wydawcy (chyba że zostaną spełnione warunki dozwolonego użytku, np. prawa cytatu).