1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Opublikowano 17 grudnia 2014

Prawo kultury: scenariusze przyszłości

Cel, jaki został postawiony przed zespołem badawczym, to pokazanie możliwych za 25 lat rozwiązań legislacyjnych oraz modeli biznesowych związanych z funkcjonowaniem praw autorskich w szerszym kontekście kultury, społeczeństwa, edukacji, polityk publicznych oraz ekonomii. Efekt tych prac ma stać się przyczynkiem do rozpoczęcia rozmowy nad przyszłością tworzenia, wykorzystywania i udostępniania dzieł kultury.

To zadanie – jak i każda inna próba wpłynięcia na zakres i poziom debaty publicznej – jest wyzwaniem ambitnym. Ponadto refleksja nad przyszłością tak odległą jest obarczona dużym ryzykiem, ponieważ dotychczasowe trendy mogą zmienić kierunek, trzeba też zakładać możliwość zaistnienia zdarzeń, które całkowicie zmienią sytuację. Dlatego postanowiliśmy skorzystać z metody badawczej zwanej foresight.

Jak myśleć o odległej przyszłości, czyli jak powstawały scenariusze
(Tomasz Kasprzak, Martyna Woropińska)

Więcej informacji na temat projektu oraz raport podsumowujący projekt badawczy Cztery scenariusze przyszłości tworzenia, udostępniania i wykorzystywania dóbr kultury oraz ocena jej wpływu na stan społeczeństwa, kultury, edukacji, sektor kreatywny, a także system prawa autorskiego w Europie w perspektywie roku 2040 jest dostępny na stronie projektu.