1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Opublikowano 25 lipca 2013

Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych

Instytucje publiczne, podobnie jak inni użytkownicy wolnego oprogramowania, mogą korzystać z niego bez ograniczeń i włączać je do swoich produktów. Należy brać przy tym pod uwagę konieczność wywiązania się z obowiązków takich jak uznanie autorstwa, a niekiedy także udostępnienia kodu źródłowego i dopasowania własnej licencji do licencji oryginalnego programu. Instytucje publiczne, chcące udostępniać własne produkty jako wolne oprogramowanie, muszą ponadto dokonać wyboru jednej z kilkudziesięciu modelowych licencji, a przede wszystkim odpowiednio ustalić swoje relacje z zewnętrznymi podmiotami, które mogą się włączyć w tę produkcję (w tym z tzw. „społecznościami”). Opracowanie „Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne” autorstwa dr Krzysztofa Siewicza ma na celu przybliżenie powyższych kwestii.

Tekst niniejszej publikacji jest dostępny na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska.