1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Opublikowano 17 grudnia 2012

Wzory umów licencyjnych

Poprawny opis licencji warunkuje korzystanie z utworów rozpowszechnianych na wolnych licencjach. Instytucje czy przedsiębiorstwa, które chciałyby wdrożyć wolne licencje do podpisywanych przez siebie umów prawnoautorskich również powinny je odpowiednio poprawnie przygotowywać. Nieodpłatne korzystanie z wolnych licencji (a więc także licencjonowanie utworu) nie wymaga podpisywania żadnych dokumentów, ale w przypadku, kiedy płacimy komuś za wykonanie utworu,który ma być dostępny na wolnej licencji, zdecydowanie warto podpisać umowę o dzieło prawno-autorskie (chociażby z powodu rozliczeń podatkowych). Wówczas w umowie o przeniesienie praw autorskich czy w umowie licencyjnej pojawić się muszą zapisy związane z zasadami wybranej przez nas wolnej licencji.

Wzory takich umów publikuje na swojej stronie Koalicja Otwartej Edukacji, porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych działających w obszarze edukacji, nauki i kultury.

Na stronie http://koed.org.pl/wzory-umow/ znaleźć można zestaw szablonów umów prawnoautorskich, które przewidują udostępnianie utworów na wybranych licencjach Creative Commons. Przygotowano wersje dla umów odpłatnych i nieodpłatnych. Szablony te wykorzystywać można w pracy własnej organizacji czy instytucji za darmo i bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji.