O projekcie

Projekt badawczy „Cztery scenariusze przyszłości tworzenia, udostępniania i wykorzystania dóbr kultury oraz ocena jej wpływu na stan społeczeństwa, kultury, edukacji, sektor kreatywny, a także system prawa autorskiego w Europie w perspektywie roku 2040”

Redakcja: Maria Świetlik
Korekta: Małgorzata Domosławska
Projekt graficzny i skład publikacji: Jakub Waluchowski/Kontrabanda
Wykorzystane kroje: Dosis, Ostrich Sans, League Gothic, na licencji SIL Open Font License v1.10

Badanie jest częścią projektu „Przyszłość prawa autorskiego” prowadzonego przez Fundację Nowoczesna Polska a finansowanego przez Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.

Koordynacja projektu: Maria Świetlik
Opieka metodologiczna, facylitacja i prowadzenie warsztatów: Tomasz Kasprzak i Martyna Woropińska
Research: Paweł Stankiewicz

Raport został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0 PL