1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Submit new story

By submitting a story here, you agree to publish it under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike free license.

Stories are moderated, so please be patient, you'll be notified when it's published.


Use Textile syntax.

Used only to display gravatar and send notifications.