Prawo kultury

Potrzebujesz pomocy z prawem autorskim? Na naszej stronie znajdziesz odpowiedzi na setki pytań.

Jakiej dziedziny sztuki (np. teatr, piosenka, muzyka, moda) lub medium (np. media społecznościowe, internet, radio) dotyczy twoje pytanie? Jakiej formy utworu (np. teledysk, film, czcionka, przekład, oprogramowanie)? Jakiego zastosowania (np. edukacyjnego, naukowego, komercyjnego) lub instytucji (np. biblioteka, szkoła, muzeum, uczelnia)? Jeśli interesuje cię konkretny przepis Ustawy o prawie autorskim, możesz wpisać numer artykułu (np. Art. 25) lub użyte w niej pojęcie (np. dozwolony użytek osobisty).

Kurs własności intelektualnej dla uczelni

Kurs przygotowany jest tak, aby na jego podstawie w ciągu 15 godzin (6 wykładów i test kończący zajęcia) można było zrealizować podstawowe zagadnienia, znajdujące się w programach nauczania przedmiotu „Własność intelektualna” na polskich uczelniach.

➔   dowiedz się więcej

Scenariusze przyszłości

Cel, jaki został postawiony przed zespołem badawczym, to pokazanie możliwych za 25 lat rozwiązań legislacyjnych oraz modeli biznesowych związanych z funkcjonowaniem praw autorskich w szerszym kontekście kultury, społeczeństwa, edukacji, polityk publicznych oraz ekonomii. Efekt tych prac ma stać się przyczynkiem do rozpoczęcia rozmowy nad przyszłością tworzenia, wykorzystywania i udostępniania dzieł kultury.

➔   dowiedz się więcej

Poradnik prawa autorskiego

Niniejszy poradnik ma za zadanie wprowadzić nas w świat podstawowych pojęć i regulacji prawa autorskiego. Wprowadzenie to ma charakter skrótowy, i nie rości sobie pretensji do pełnego rozpoznania problemów wynikających z tej regulacji. Niestety, w większości przypadków nie pozwoli nam na zrezygnowanie z konsultacji prawnika. Będziemy jednak przynajmniej wiedzieć jak zadać pytanie i pozwoli nam zrozumienie jego odpowiedzi.

➔   dowiedz się więcej