Krótki kurs własności intelektualnej
Materiały dla uczelni

Materiały uzupełniające

Rozdział 1.

Thomas Jefferson to Isaac McPherson [online], 1813 [list], [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_8s12.html

Kinsella Stephan N., Przeciw własności intelektualnej, [online], [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://mises.pl/blog/2012/01/29/255/

Lessig Lawrence, Code is law and other laws of cyberspace, [online], 1999, [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://codev2.cc/

Moglen Eben, On Origins of Copyright and Patents, [online], 2009 [audio], [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://www.softwarefreedom.org/podcast-media/Software-Freedom-Law-Show_0x05_Moglen-on-Origins-of-Copyright-and-Patents.ogg

Rozdział 2.

Miączyński Piotr, Chce mnie pozwać Kazimierz Staszewski, [online], 2011, [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://supermarket.blox.pl/2011/03/Chce-mnie-pozwac-Kazimierz-Staszewski.html

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 marca 2004 r., I ACa 35/04, OSA 2004/10/33

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2013 r., I ACa 1216/12

Wyrok ETS w sprawie C‑5/08 (Infopaq), [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://curia.europa.eu/juris/document

Rozdział 3.

Błeszyński Jan, Co łączy „Dzienniczek” św. Faustyny z Paderewskim, [online], 2009, [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://www.rp.pl/artykul/373449.html

Błeszyński Jan, Ochrona Dzienniczka św. Siostry Faustyny w świetle prawa autorskiego, w: Księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. W. Góralskiemu „Finis legis Christus”, t. I, Wyd. UKSW 2009, s. 279 i nast.

Ganicz Tomasz, Domena publiczna [PDF], [online], [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/DOMENA-PUBLICZNA.pdf

Jenkins Jennifer, Aoki Keith, Boyle James, Opowieści z domeny publicznej: Spętani przez prawo?, [online], 2009, [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=46052

Kosiarski Michał, Czyją własnością jest „Dzienniczek” św. Faustyny, [online], 2009, [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://www.rp.pl/artykul/368225.html

Pollock Rufus, Forever Minus a Day? [PDF], [online], 2007, [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://rufuspollock.org/papers/optimal_copyright.pdf

Stanisławska-Kloc Sybilla, Utwory „osierocone”, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej. Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, 2007, z. 100, s. 453-476.

Good copy, bad copy, [online], 2007 [film], reż. Andreas Johnsen, Ralf Christensen, Henrik Moltke, [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://blip.tv/good-copy-bad-copy/good-copy-bad-copy-full-feature-364089

Rozdział 4.

Aigrain Philippe, Dzielenie się. Kultura i gospodarka epoki internetu, [online], 2012, [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://prawokultury.pl/publikacje/Dzielenie-sie/

Stallman Richard, Free Software, free society [PDF], [online], 2010, [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://www.gnu.org/doc/fsfs-ii-2.pdf

Traple Elżbieta, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, 2010

Waglowski Piotr, Pytania o możliwości uzyskania wynagrodzenia autorskiego czyli list do stowarzyszenia KOPIPOL, [online], 2007, [dostęp: 26.08.2014], dostępne w internecie: http://prawo.vagla.pl/node/7196 i http://prawo.vagla.pl/node/7274

Williams Sam, W obronie wolności, [online], 2008, [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://stallman.helion.pl/

Rozdział 5.

Kostański Piotr, Żelechowski Łukasz, Prawo własności przemysłowej, Warszawa, 2014

Podrecki Paweł, Środki ochrony prawa własności intelektualnej, Warszawa, 2010

Szewc Andrzej, Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa, 2003

Nadia Plesner na CopyCamp 2013 [film], [online], [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://www.youtube.com/watch?v=6kr7AObSNZE

Fire in the blood, [online], 2013 [film], reż. Dylan Mohan Gray, [dostęp: 26.08.2014], dostępny w internecie: http://fireintheblood.com/

Rozdział 6.

Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz, Warszawa, 2002 z suplementem

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. Janusza Szwai, Warszawa, 2006