Prawo kultury

Chciałabym wykorzystać do badań kwestionariusz, który jest własnością Pracowni Testów Psychologicznych (prawa autorskie zostały przekazane wydawcy). Kwestionariusz kupuje się w wersji papierowej. 1. Czy mogę wykorzystać kwestionariusz w wersji internetowej, z zachowaniem odpowiedniej ilości kwestionariuszy które zakupiłam? 2. Czy mogę na podstawie tego kwestionariusza stworzyć własny kwestionariusz z odniesieniem do tych samych skal i wspomnieć na czym opierałam się tworząc go?

Ochrona testów prawem autorskim jest problematyczna, gdyż prawo to chroni jedynie sposób wyrażenia, a nie określoną ideę, zasadę lub proces. Jest zatem możliwe, że dany formularz testu nie będzie w ogóle utworem, gdyż nie będzie można doszukać się twórczości w sformułowaniu i zestawieniu pytań ani innych jego elementów. Względnie, sam formularz może być twórczy, ale stosunkowo łatwe może być przeprowadzenie testu opartego na tej samej idei lub procedurze, ale sformułowanego w inny sposób.

Jeżeli natomiast formularz jest istotnie twórczy, a wykorzystanie miałoby polegać na jego wiernym skopiowaniu w całości lub części, albo przeróbce, to twórca (wydawca) może tu faktycznie stawiać określone wymagania. Może np. zgodzić się na wykorzystanie, ale tylko w określonej liczbie egzemplarzy. Jeżeli licencja nie określa wyraźnie danego sposobu wykorzystania (np. online), to jest on zakazany i wymaga dodatkowych ustaleń.

Ale wtedy też taki utwór podlega zasadom dozwolonego użytku, których twórca ani wydawca nie może uchylić, gdyż wynikają z ustawy. Np. wykorzystania w ramach dozwolonego użytku naukowego