Prawo kultury

Znalazłem w Internecie fotografie z początku XX wieku. Z pewnego źródła wiem, ze majątkowe prawa autorskie do fotografii wygasły. I teraz: fotografia w oryginale jest czarno-biała. Przy pomocy programu komputerowego utworzyłem warstwę kolorową, która po nałożeniu na oryginał tworzy barwna fotografie. Czy mógłbym wykorzystać ta swoja pokolorowana fotografie do stworzenia np. kartki pocztowej, z której sprzedażny miałbym określone zyski?

Utwory z domeny publicznej można wykorzystywać bez obaw o naruszenie autorskich praw majątkowych, także komercyjnie i także w postaci przeróbek. Trzeba się tylko upewnić, że prawa autorskie faktycznie wygasły – w przypadku fotografii może to być trudne zwłaszcza dlatego, że utworem jest tu nie tylko sama fotografia, ale może być nim także to, co jest na fotografii uwiecznione. Fotografie mogą zawierać też wizerunki osób lub przedmioty innych praw, nie tylko praw autorskich.