Prawo kultury

Wyreżyserowałam słuchowisko na podstawie tekstu, za zgodą autora. Wszyscy biorący udział w nagraniu nie wzięli za to wynagrodzenia, a całość chcemy przekazać domowi dziecka, który wykorzysta je w zbiórce pieniędzy. Jak to zorganizować?

Nawet jeżeli wykorzystanie utworu (i praw pokrewnych) ogranicza się wyłącznie do celu charytatywnego, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie praw. Trzeba przede wszystkim zebrać wystarczające dowody, że wszystkie osoby zgodziły się na nieodpłatne wykorzystanie (wybór konkretnej formy, w tym decyzja czy przenieść prawa na producenta lub dom dziecka to indywidualna decyzja) i jaki jest konkretnie zakres tego wykorzystania (pola eksploatacji).