1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Przygotowuję prezentację, którą chcę udostępnić na wolnej licencji. Prezentacja powstaje na potrzeby prowadzonego przeze mnie przedmiotu na uczelni, a uczelnia wymaga korzystania z szablonu – są na nim logotypy i inne elementy identyfikacji wizualnej uczelni. Czy mogę to zrobić?

Trzeba ustalić, kto ma prawa do wszystkich elementów prezentacji (zarówno jej treści, jak i logotypów i pozostałych elementów szablonu). Co do treści, to odpowiedź jest najprawdopodobniej zawarta w uczelnianym regulaminie własności intelektualnej lub umowie z pracownikiem – a uczelnie bardzo często traktują materiały edukacyjne jak utwory pracownicze, do których nabywają prawa. W takim przypadku, udostępnienie treści musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi przez władze uczelni (tj. udzielenie wolnej licencji wymaga ich zgody).

Z kolei elementy szablonu to najprawdopodobniej osobno zamówione przez uczelnię logotypy i inne utwory graficzne. Poza tym, że prawa do nich zdecydowanie nie przysługują pracownikowi, to ich udostępnienie na wolnej licencji nie jest wskazane – mają one służyć identyfikacji uczelni, a wolna licencja pozwoliłaby na ich wykorzystywanie przez każdego. Zatem, po wyjaśnieniu kwestii praw do treści, prezentacja mogłaby być udostępniona na wolnej licencji jednak z wyraźnym zastrzeżeniem, że licencja ta nie obejmuje elementów szablonu.