1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy plany budynków, a dokładniej rzuty poziome podlegają prawu autorskiemu? Mam na myśli plany budynków zabytkowych, których projektanci zmarli ponad 70 lat temu.

Projekty architektoniczne podlegają prawu autorskiemu, a w tym również zasadzie wygasania autorskich praw majątkowych po 70 latach od śmierci autora. Wobec tego, prawa projektantów, o których mowa w pytaniu najprawdopodobniej już wygasły (niekiedy 70 lat liczy się od innej daty niż śmierć twórcy, a w innych krajach terminy wygasania praw są inne niż w Polsce, więc w szczególnych sytuacjach może być inaczej).

Jeżeli natomiast współcześnie ktoś odtworzy taki historyczny projekt, tzn. samodzielnie wykreśli plan zabytkowego budynku, który nie będzie jego wiernym odwzorowaniem lecz twórczym utworem (lub opracowaniem tego historycznego utworu), to w takim przypadku będą mu przysługiwały „nowe” prawa autorskie.