Prawo kultury

Koło naukowe chce umieścić na materiałach promocyjnych zdjęcie profesor zmarłej w 1991 r. Czy potrzebne jest na to zezwolenie?

Wykorzystanie fotografii przedstawiającej osobę musi uwzględniać prawa autorskie fotografa oraz prawa do wizerunku tej osoby.

Prawa autorskie będą istniały tylko wtedy, gdy fotografia jest twórcza. Nie jest to wykluczone, ale w przypadku fotografii do dokumentów można co najmniej dyskutować nad istnieniem wkładu indywidualnej twórczości – jest więc prawdopodobne, że taka fotografia nie będzie w ogóle objęta prawem autorskim. Trzeba to jednak ocenić na własną odpowiedzialność mając na uwadze to, że sądy często bardzo szeroko rozumieją pojęcie twórczości.

Przed 1994 r., poza wymogiem wkładu indywidualnej twórczości, prawo autorskie stawiało dodatkowo wymóg zastrzegania praw (bez zastrzeżenia umieszczonego na odbitce przez autora prawo autorskie nie chroniło fotografii). Co ważne, zastrzeżenie praw nie powodowało objęcia ochroną fotografii, która nie była twórcza.

Zatem, pozwolenie na skorzystanie z fotografii będzie potrzebne tylko wtedy, gdy można uznać ją za twórczą, a w przypadku fotografii wykonanych przed 1994 r. gdy ponadto na odbitkach znalazły się zastrzeżenia praw.

Z kolei prawo do wizerunku to prawo przysługujące sfotografowanej osobie. Jest to prawo osobiste, co oznacza, że wygasa wraz ze śmiercią danej osoby. Wizerunki osób zmarłych są jednak chronione prawem pośrednio – osoby bliskie zmarłej mają prawo do pamięci po niej, więc wizerunek nie może być rozpowszechniany w sposób uwłaczający tej pamięci.