1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chciałabym zorganizować wystawę moich autorskich ilustracji, których bohaterami będą znani artyści. Jak wygląda możliwość uzyskania zgody od takich osób? Czy wspomniana zgoda wiąże się z jakaś umową pisemną, kosztami?

Na rozpowszechnianie wizerunku trzeba uzyskać zgodę osoby na nim przedstawionej. Zgoda nie jest potrzebna m.in. w przypadku wizerunków osób powszechnie znanych, wykonanych w związku z pełnioną przez nie funkcją publiczną – np. zawodową. Te wymagania są przedmiotem interpretacji sądów, z których wynika m.in., że wizerunki osób publicznych mogą być rozpowszechniane, ale w celach informacyjnych (informowania o wykonywanych przez nie funkcjach, a nie np. komercyjnego wykorzystania ich wizerunku do reklamy własnych produktów). Wystawy ilustracji nie da się jednoznacznie przypisać do celu informacyjnego, ale prawdopodobnie nie jest ona także tym samym co np. sprzedaż koszulek z wizerunkami celebrytów. W tym przypadku prawo do wizerunku (i ewentualnie inne prawa przedstawianych artystów) będą musiały być pewnie zrównoważone z wolnością działalności kulturalnej. To równoważenie dokonuje się jednak w sądzie, a osoby nieskłonne do podejmowania takiego ryzyka mogą próbować uzyskiwać indywidualne zgody artystów (lub ich przedstawicieli). Ponieważ wizerunki celebrytów są komercjalizowane, nie jest wykluczone, że za taką zgodę artysta zażąda wynagrodzenia.