1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Napisałem poradnik z negocjacji. Opisy poszczególnych technik czerpię z różnych źródeł, ale podawane informacje pisane są przeze mnie i moimi słowami. W niektórych miejscach przygotowałem streszczenia/parafrazy fragmentów odpowiednich książek. Wszystko opatrzone jest stosownym przypisem oraz uwzględnieniem w bibliografii (np. „opracowanie własne na podstawie: [odpowiednia książka]”). Poza obowiązkowym podaniem autora, tytułu dzieła, ewentualnego tłumaczenia, wydawnictwa i roku, podaję odpowiednie strony lub dopisek passim przy powoływaniu się na informacje z różnych miejsc w obrębie jednej książki. W przypadku cytatów, są one dodatkowo odpowiednio oznaczone cudzysłowem lub kursywą. W tekście przed podaniem danej informacji piszę „według autora XYZ […]” po czym następuje odnośnik do odpowiedniego przypisu. Nie chcę, aby powstały jakiekolwiek wątpliwości co do pierwotnego autorstwa.

Zgodnie z art. 29. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości (parodii, karykatury, pastiszu). Konieczne jest wtedy podanie imienia i nazwiska twórcy oraz źródła (np. w formie przypisu). Opisane w pytaniu sposoby wykorzystywania i oznaczania cytatów to powszechnie przyjęte techniki zapewniające zgodność z tym przepisem.

Należy jednak pamiętać, że w ramach stosowania cytatów nie można doprowadzić do sytuacji, gdy cała książka składa się z cytatów i stanowi streszczenie innych utworów, ponieważ wtedy powstają istotne wątpliwości, czy może ona zostać uznana za samodzielny utwór. W takim przypadku na rozpowszechnianie będzie wymagać zgody twórców streszczanych utworów. Innymi słowy: ilość tekstu stworzonego samodzielnie musi przeważać nad tekstem opracowanym na podstawie cudzych utworów.