Prawo kultury

Jakie prawa autorskie dotyczą polskich i zagranicznych herbów szlacheckich?

Herby szlacheckie podlegają takim samym zasadom ochrony i wygasania praw, jak wszystkie inne utwory. Oznacza to, że herby starodawne i inne, których autorzy zmarli wcześniej niż 70 lat temu nie są tym prawem chronione i mogą być swobodnie wykorzystywane, w tym drukowane w książkach itd. Obecne efekty twórczości heraldyków, czy też np. współczesne przedstawienia starych herbów (polegające na ich twórczej modyfikacji, a nie prostym odtworzeniu) są natomiast przez prawo autorskie chronione.

Osoby posługujące się herbami mogą niekiedy próbować chronić je także jako np. znaki towarowe, co mogłoby skomplikować możliwość ich wykorzystania nawet jeżeli sam prawa autorskie do herbu już wygasły. W największym skrócie, ochrona znaku towarowego oznacza, że inne osoby nie mogą nim oznaczać swoich produktów, ale nie ogranicza wykorzystania informacyjnego, w celu np. poinformowania o cechach danego produktu lub świadczonych w związku z nim usługach.