Prawo kultury

Prowadzę stronę internetową dla swoich uczniów, gdzie umieszczam materiały, które wykorzystuję na lekcji. Czy mogę tam umieszczać gotowe pliki (np. prezentacje) znalezione w sieci (z podaniem źródła), czy lepiej wstawiać tylko linki do tych materiałów?

Rozpowszechnianie cudzych utworów wymaga uzyskania zgody ich twórców. Zgoda nie jest potrzebna w przypadku linkowania (choć wśród prawników toczą się spory o to czy i kiedy linkowanie może być uznane za rozpowszechnianie, zwłaszcza w kontekście takich technik budowy stron jak embedowanie). Zgoda nie jest także potrzebna na cytowanie (o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania stawiane przez prawo cytatom). Ponadto, w ramach użytku edukacyjnego można korzystać z cudzych utworów szerzej niż cytowanie, ale wymagałoby to ograniczenia dostępu do strony tylko dla uczniów. Wtedy, możliwe byłoby umieszczanie na stronie całych prezentacji bez spełniania wymagań cytowania, o ile tylko spełniałoby to cel edukacyjny. Podawanie źródła nadal byłoby oczywiście obowiązkowe.