Prawo kultury

Piszę bloga, mam notatki spisane z różnych filmów obejrzanych na Youtube. Chciałabym je zamieszczać na moim blogu. W jaki sposób uwzględnić źródło? Czy muszę podawać link do filmu na Youtube czy wystarczy wymienić na końcu stworzonego przeze mnie tekstu autora filmu? Nie wiem, czy odnajdę wszystkie filmy, z których korzystałam, ale pamiętam ich autorów. Chciałabym wiedzieć, czy mogę w ogóle zamieszczać te treści na blogu bez ich zgody i konsultacji co do treści?

Notatka na blogu, stworzona na podstawie filmu obejrzanego na Youtube’a może zostać opublikowana bez zgody autorów i producenta filmu. Musi ona jednak stanowić samodzielny przejaw działalności twórczej, posiadającej znamiona indywidualności i oryginalności, a nie opracowanie filmu. Ewentualne zapożyczenia z filmu (np. z listy dialogowej) nie mogą ponadto przekroczyć granic dozwolonego cytowania.

Nie będzie uznane za samodzielny utwór np. spisanie listy dialogowej z danego filmu. Konieczny jest tu element twórczy, czyli np. autorska analiza danego filmu, opowiedziana własnymi słowami czy wykorzystanie go jako punktu odniesienia do samodzielnego wyjaśnienia jakiegoś zjawiska. Wtedy, taka notatka będzie tylko inspirowana cudzym utworem, a zgodnie z art. 2 ust. 4 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie będzie ona objęta prawem autorskim zależnym, czyli jej publikacja na blogu nie będzie wymagała zgody twórcy filmu ani konsultacji co do treści. Względnie, taka notatka będzie mogła zostać uznana za cytat filmu zgodnie z art. 29 pr. autorskiego.

Jeżeli w ramach notatki chciałaby Pani wstawić cytat, kadr lub fragment danego filmu, wtedy zgodnie z art. 34 przywołanej wyżej ustawy należy podać imię i nazwisko twórcy oraz źródło (w przypadku filmu zwyczajowo podaje się co najmniej imię i nazwisko reżysera). Podanie linku do opisywanego filmu na Youtube jest jednym ze sposobów wskazania źródła.