1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Byłam zatrudniona w firmie, w której jednym z moich obowiązków było pisanie tekstów na blogi. Kilka z nich zostało przeze mnie opublikowanych. Na górze każdego tekstu była informacja o osobie, która utworzyła dany wpis i pojawiało się tam moje nazwisko. Po moim odejściu w pracy zmieniono nazwisko osoby, która utworzyła dany wpis, a pozostałe przygotowane przeze mnie teksty również są publikowane z nazwiskiem innej osoby. Czy to narusza moje prawa autorskie i mam prawo żądać, aby przy danym wpisie widniało moje nazwisko?

Autorskie prawa osobiste obejmują m.in. prawo do autorstwa utworu oraz oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem. Prawa te chronią więź między twórcą a utworem, która nie podlega zrzeczeniu się lub zbyciu oraz jest nieograniczona w czasie. W związku z tym, nawet jeśli zgodnie z art. 12 §1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrywnych autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych w ramach i zakresie ustalonych obowiązków służowych nabył pracodawca, ich autorowi nadal przysługuje prawo do tego, by były one publikowane pod jego imieniem i nazwiskiem. Dotyczy to zarówno tekstów, które ukazały się w trakcie zatrudnienia, jak i tych, które opublikowano później.

W razie naruszenia autorskich praw osobistych twórca może żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków (w tym wskazania właściwego twórcy i złożenia w tym zakresie odpowiedniego oświadczenia). Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której w umowie zawartej z pracodawcą znajdowały się postanowienia zobowiązujące twórcę do niewykonywania autorskich praw osobistych lub wyrażające jego zgodę na wykonywanie tych praw przez inną osobę. Choć istnieją opinie negujące możliwość ograniczania w ten sposób osobistych praw autorskich (w związku z ich niezbywalnością), w obrocie często przyjmuje się podobne rozwiązanie za dopuszczalne. W związku z tym jego skuteczność może zależeć od indywidualnej oceny sądu a konsekwencje i czas trwania podobnych postanowień – od ich szczegółowej treści.