1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

W jaki sposób mogę uzyskać pewność nabycia autorskich majątkowych? Chodzi o różnego rodzaju materiały promocyjne przygotowywane przez grafika, który nie jest naszym pracownikiem. Czy każdy taki materiał wymaga osobnej umowy?

Przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej. Umowa, która nie została podpisana przez obie strony jest nieważna, co oznacza, że nie powoduje przeniesienia praw (choć sądy dopuszczają uznanie takiej nieważnej umowy np. za ważną umowę licencyjną). Istotne jest także to, aby w umowie wymienić pola eksploatacji utworu, gdyż w przeciwnym razie pojawią się wątpliwości co do zakresu przeniesienia.

Nie oznacza to jednak, że konieczne jest podpisywanie osobnych umów na każdy oddzielny utwór. Możliwe jest podpisanie umowy ramowej, ale taka umowa nie może dotyczyć wszystkich utworów ani wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości (art. 41 ust. 3 pr. aut.). Zakres tego przepisu nie jest do końca jasny, ale wprowadzenie do umowy określonej procedury przekazywania i przyjmowania utworów na pewno ułatwi obronę przed zarzutami naruszenia tego przepisu. Chodzi o pozostawienie twórcy wyboru, czy dany utwór obejmie tą umową (poprzez np. przekazanie go, a następnie przyjęcie przez nabywcę), czy też wybierze jego eksploatację w inny sposób. Z drugiej strony, trudno uznać za naruszenie takiego przepisu sytuację, w której konkretne utwory wykonywane byłyby na podstawie indywidualnych zamówień, składanych na podstawie umowy ramowej (tu także twórca ma wybór, czy dane zlecenie przyjąć, a poza tym zlecenie konkretyzuje utwór – nie może przecież dotyczyć „wszystkich utworów określonego rodzaju”).