1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy wymagane jest uzyskanie zezwolenia autora na rozpowszechnianie wypowiedzi publicznych, takich jak np. przemówienie na manifestacji?

Art. 25 pr. aut. pozwala rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji, m.in. mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach (nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby). Przepis ten stosuje się odpowiednio do Internetu (art. 25 ust. 4)

Możliwość powoływania się na ten przepis nie zależy od tego, kto przemawiał (może to być zarówno prywatna, jak i publiczna osoba), ani od tego w jaki sposób taka wypowiedź została zarejestrowana. Istotne jest natomiast czy wypowiedź jest utworem rozpowszechnionym, tj. czy została ona udostępniona publicznie w jakikolwiek sposób z zezwoleniem twórcy; będzie tak niejako z definicji w odniesieniu do wygłoszonych publicznie mów. Ponadto, korzystanie z wypowiedzi musi być uzasadnione celem informacyjnym.