1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chcemy wykonać utwór, który został wydany drukiem w Anglii. Jednakże wykonujemy go w zmienionej wersji (transpozycja całego dzieła) za pozwoleniem kompozytora i z przesłanych przez niego mailem nut. Czy obowiązuje nas zakup nut oryginalnych?

Utwór można wykonywać publicznie w dwóch przypadkach. Po pierwsze, za zgodą uprawnionego, w sposób z nim ustalony. Po drugie, bez zgody uprawnionego w granicach określonych w przepisach o dozwolonym użytku (np. art. 31 pr. aut.).

Przepisy o dozwolonym użytku nie wymagają korzystania z utworu w określonej postaci. Taki wymóg może natomiast nałożyć uprawniony, jeżeli działamy na podstawie jego zgody, poza zakresem dozwolonego użytku.

W opisanej sytuacji kompozytor wyraził swoją zgodę i najwyraźniej nie uzależnił jej od korzystania z oryginału, choć należałoby się co do tego upewnić. Zgoda uprawnionego nie musi być wyrażona w formie pisemnej, ale powinna być odpowiednio udokumentowana. To bowiem korzystający ma obowiązek wykazać, że istotnie uzyskał zgodę wszystkich uprawnionych na określone korzystanie z utworu (w omawianym przypadku w szczególności to, że dozwolone jest korzystanie z utworu w zmienionej postaci).

Należy się też upewnić, czy kompozytor jest jedynym uprawnionym do tego utworu. Jego prawa mogły zostać przeniesione na inne podmioty (np. wydawca). W takiej sytuacji, jego zgoda może nie być wystarczająca.