1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chciałbym nagrać płytę DVD zawierająca zapis 3 koncertów zespołu dziecięcego. Dzieci wykonują utwory innych twórców. Koncerty były publiczne. Czy zastrzeżenie, że płyta jest przeznaczona wyłącznie dla członków zespołu i ich opiekunów wystarczy? A może istnieje inne, lepsze rozwiązanie?

Zgody uprawnionego wymagało już samo publiczne wykonanie utworów przez zespół, o ile nie mieściło się to w granicach dozwolonego użytku (np. imprezy szkolne, o których mowa w art. 31 pr. aut.). Jeżeli wtedy doszło do uzyskania licencji nie oznacza to jednak automatycznie, że poza publicznym wykonaniem objęła ona również nagranie płyty. Jest to osobne pole eksploatacji i powinno ono zostać wyraźnie objęte licencją.

Zgody (licencji) nie wymaga korzystanie z utworu w granicach dozwolonego użytku osobistego, który obejmuje krąg rodziny i znajomych. Jednak, to czy istotnie mamy do czynienia z korzystaniem w ramach tak wąskiego kręgu to kwestia faktu. Nie możemy tego zmienić oświadczeniem, takim jak proponowane w pytaniu zastrzeżenie. Innymi słowy decydujące jest to, czy utwór faktycznie nie opuści tego kręgu, a nie to, czy jest opatrzony różnymi zastrzeżeniami.

Alternatywą do ograniczenia korzystania do dozwolonego użytku jest uzyskanie licencji. Może jej udzielić sam uprawniony lub reprezentująca go organizacja zbiorowego zarządzania.