Prawo kultury

Czy można dowodzić popełnienia plagiatu na podstawie dokumentów, które pochodzą z nielegalnego źródła (tj. kopii czyjejś pracy wykonanej bez zezwolenia autora)?

Prawo autorskie nie ogranicza rodzajów dowodów plagiatu. Ewentualne ograniczenia mogą wynikać z przepisów proceduralnych. W prawie polskim nie ma jednak generalnego zakazu korzystania z „owoców z zatrutego drzewa”, ale w orzecznictwie i doktrynie toczy się dyskusja na temat dopuszczalności takich dowodów w różnych okolicznościach.

Przy czym, podany w pytaniu przykład (kopia czyjejś pracy wykonana bez zezwolenia) nie będzie zazwyczaj „nielegalnie uzyskanym dowodem”. Każdy może zrobić sobie kopię utworu w celu własnego, osobistego użytku. Nie jest na to potrzebna niczyja zgoda. Musi to być tylko utwór rozpowszechniony – nie będzie zatem dozwolonym użytkiem np. skopiowanie utworu, który ktoś napisał „do szuflady”. W przepisach o dozwolonym użytku wyraźnie zezwala się ponadto na korzystanie z utworów na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych. Takie korzystanie (i związane z tym zwielokrotnienie) także nie wymaga zgody uprawnionego.