1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Jakie prawa i na jaki czas przekazuję wydawcy jako twórca?

Zakres przekazywanych praw oraz czas ich przekazania to kwestia umowy.

Wydawcy zazwyczaj stosują standardowe wzorce umowne, które przewidują przeniesienie praw w bardzo szerokim zakresie, tj. na wielu polach eksploatacji. O ile w takiej umowie nie zostanie wskazany termin przeniesienia, to następuje ono „na zawsze”, tj. do czasu ich wygaśnięcia (z pewnymi możliwościami odstąpienia lub wypowiedzenia przez twórcę, o których pisaliśmy w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie).

Twórca może oczywiście negocjować postanowienia umowy i proponować korzystniejsze dla siebie postanowienia, np. zawarcie umowy licencyjnej lub przynajmniej czasowe ograniczenie przeniesienia.

W przypadkach, gdy strony nie postanowią wyraźnie o pewnych kwestiach, prawo autorskie przewiduje pewne regulacje domyślne. Np. brak wyraźnego postanowienia o przeniesieniu praw oznacza udzielenie licencji. Umowa obejmuje tylko te pola eksploatacji, które zostały w niej wyraźnie wymienione, choć ustalenie jakie pola zostały wymienione może odbywać się na zasadzie wykładni oświadczeń woli.