Prawo kultury

Jakie prawa i na jaki czas przekazuję wydawcy jako twórca?

Zakres przekazywanych praw oraz czas ich przekazania to kwestia umowy.

Wydawcy zazwyczaj stosują standardowe wzorce umowne, które przewidują przeniesienie praw w bardzo szerokim zakresie, tj. na wielu polach eksploatacji. O ile w takiej umowie nie zostanie wskazany termin przeniesienia, to następuje ono „na zawsze”, tj. do czasu ich wygaśnięcia (z pewnymi możliwościami odstąpienia lub wypowiedzenia przez twórcę, o których pisaliśmy w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie).

Twórca może oczywiście negocjować postanowienia umowy i proponować korzystniejsze dla siebie postanowienia, np. zawarcie umowy licencyjnej lub przynajmniej czasowe ograniczenie przeniesienia.

W przypadkach, gdy strony nie postanowią wyraźnie o pewnych kwestiach, prawo autorskie przewiduje pewne regulacje domyślne. Np. brak wyraźnego postanowienia o przeniesieniu praw oznacza udzielenie licencji. Umowa obejmuje tylko te pola eksploatacji, które zostały w niej wyraźnie wymienione, choć ustalenie jakie pola zostały wymienione może odbywać się na zasadzie wykładni oświadczeń woli.