1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy mogę korzystać z fotografii, które zrobiłem w trakcie pracy u poprzedniego pracodawcy?

Prawa autorskie co do zasady przysługują twórcy, czyli osobie fizycznej, która stworzyła utwór. Jest tak zawsze w przypadku autorskich praw osobistych. Natomiast w odniesieniu do autorskich praw majątkowych, prawo autorskie przewiduje kilka wyjątków od tej zasady. Zgodnie z art. 12 pr. aut., autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych nabywa pracodawca. Nabycie następuje, o ile pracodawca taki utwór przyjmie. Zakres praw nabywanych przez pracodawcę określa cel umowy i zgodny zamiar stron. Zasady te można oczywiście modyfikować umownie – coraz częściej w umowach o pracę szczegółowo reguluje się kwestie prawno-autorskie.

Dla ustalenia, czy pracodawca nabył utwory stworzone przez pracownika kluczowe jest rozstrzygnięcie dwóch kwestii: czy zostały one stworzone w ramach obowiązków pracowniczych oraz czy doszło do ich przyjęcia. Zależy to m.in. od sformułowań umowy, ale też innych okoliczności konkretnego przypadku.