1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Jestem muzykiem wykonującym perkusyjną muzykę klasyczną. Na recitalu dyplomowym na Akademii Muzycznej wykonywałem kompozycję żyjącego obecnie kanadyjskiego kompozytora. Posiadam oryginalne nuty do tego utworu. Czy złamię prawo w momencie gdy opublikuję na youtube nagranie wideo z tego wydarzenia, z zaznaczeniem czyją kompozycję wykonuję? Czy mogę czerpać korzyści wynikające z reklam wyświetlanych na filmie?

Korzystanie z oryginału nie ma w zasadzie znaczenia przy ocenie legalności na gruncie prawa autorskiego, o czym pisaliśmy w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. Kluczowe jest tu albo uzyskanie zgody autora, albo ograniczenie korzystania do dozwolonego użytku. I tu dopiero może mieć znaczenie, z jakiej postaci utworu korzystamy. Np. autor może uzależnić swoją zgodę od postaci utworu. Może być tak, że oryginały opatrzone są stosownym oświadczeniem autora, które „utraci moc” po zrobieniu kopii. Kluczowy jest jednak zakres tej zgody, a sam fakt posiadania oryginału nie świadczy o uzyskaniu zgody w jakimkolwiek zakresie.

Wykonanie utworu w trakcie recitalu w Akademii Muzycznej mogło (choć nie musiało) mieścić się w granicach dozwolonego użytku (np. art. 31 pr. aut. i określone tam imprezy szkolne i akademickie). Natomiast opublikowanie nagrania na youtube zawierającego cudzy utwór będzie mogło stanowić dozwolony użytek tylko w szczególnych przypadkach (np. jeżeli uznamy, że wykorzystanie utworu mieściło się w granicach dozwolonego cytowania). Wobec tego jest tu najprawdopodobniej potrzebna zgoda uprawnionego.

Artysta wykonawca posiada prawa pokrewne do swojego wykonania utworu, bez uszczerbku dla praw twórcy. Oznacza to, że może on czerpać korzyści, w tym majątkowe, ze swojego prawa. Niezależnie jednak powinien uzyskać zgodę uprawnionego na takie wykorzystanie jego utworu i jeżeli taka będzie wola stron, podzielić się z nim uzyskiwanym wynagrodzeniem (twórca może też zrezygnować z wynagrodzenia, lecz musi to być wyraźnie postanowione).