Prawo kultury

Znam strony z których można pobierać filmy, ale żeby pobrać niektóre (te z lektorem lub lepszej jakości) trzeba zapłacić za konto uprawniające do tego. Zatem pytanie brzmi: czy jeśli opłacę konto na takiej stronie to czy będę mógł legalnie pobierać filmy? Bo mam wrażenie, że wtedy uczestniczę w udostępnianiu, a tego nie chcę.

Zapłata za konto jest zapłatą za usługę elektroniczną i generalnie nie ma wpływu na ocenę legalności korzystania. Dozwolony użytek osobisty obejmuje zarówno te utwory, za które w ten czy w inny sposób zapłaciliśmy, jak i te, które uzyskaliśmy za darmo. Nie jest w każdym razie tak, że zapłata jest warunkiem legalności pobierania. Pobieranie mieści się w granicach dozwolonego użytku osobistego, przy czym warto jednak zapoznać się z dokładną treścią art. 23 pr. aut. oraz typowymi zastrzeżeniami, co do zakresu tego przepisu. Najważniejsze z nich opisaliśmy w odpowiedzi na jedno z wcześniejszych pytań.

Dozwolony użytek osobisty nie obejmuje w sytuacji, w której rozpowszechniamy utwór poza kręgiem rodziny i znajomych. Z rozpowszechnianiem mamy do czynienia wtedy, gdy w wyniku naszego działania z utworem zapozna się ktoś spoza tego kręgu. Samo poniesienie opłaty za konto nie oznacza, że dokonujemy rozpowszechniania. Ale wszystko zależy od konfiguracji serwisu (może on być np. tak skonfigurowany, że wniesienie opłaty aktywuje rozpowszechnianie).

Nie każdy serwis, który pobiera opłaty za konta działa legalnie. To już jednak osobna sprawa.