Prawo kultury

Czy można nieodpłatnie wykorzystać rozpowszechniony publicznie utwór muzyczny do zilustrowania osiągnięć organizacji pozarządowej na publicznej uroczystości? Nie jest to jednak żadna z ceremonii wymienionych w art.31 ustawy o prawie autorskim. Utwór ten miałby stanowić tło do prezentacji slajdów. Impreza ma charakter niekomercyjny – jest podsumowaniem działań na rzecz dobra wspólnego lokalnej społeczności.

Z utworów chronionych prawem autorskim można korzystać albo w granicach dozwolonego użytku, albo po uzyskaniu zgody uprawnionego. Korzystając z dozwolonego użytku musimy wskazać konkretny przepis, który pozwala nam na określone korzystanie i upewnić się, że spełniamy wszystkie jego przesłanki. Niekomercyjność korzystania nie jest koniecznym warunkiem dozwolonego użytku choć niektórzy twierdzą, że dozwolony użytek musi być zawsze niekomercyjny z uwagi na wymóg nienaruszania słusznych interesów twórcy. Na pewno jednak nie jest to warunek wystarczający, gdyż przepisy o dozwolonym użytku zawierają szereg innych przesłanek.

Wykorzystanie utworu jako tła dla prezentacji slajdów najprawdopodobniej nie będzie mieściło się w granicach żadnego z przepisów o dozwolonym użytku, pozostaje zatem uzyskanie zgody uprawnionego. Szczególną postacią takiej zgody są licencje Creative Commons. Pozwalają one na szerokie wykorzystanie utworu, wymagając spełnienia tylko pewnego minimalnego zakresu obowiązków (w zależności od wersji licencji). Licencje CC są nieodpłatne, więc w analizowanej sytuacji korzystne może być wykorzystanie jako tła muzycznego utworu na takiej właśnie licencji.