1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Jeśli otrzymam zgodę na użycie zdjęcia czy mogę je zmienić, przyciąć, wyedytować i opublikować jako przetworzone z informacją o początkowym autorze? Czy wymagana jest osobna zgoda na zmiany?

Co do zasady, konieczna jest wyraźna zgoda na korzystanie ze zmienionego utworu. W przypadku zmian o twórczym charakterze mamy bowiem do czynienia z powstaniem opracowania (art. 2 pr. aut.), a w przypadku zmian o charakterze nietwórczym dokonujemy ingerencji w osobiste prawo do integralności utworu (a niektórzy twierdzą, że ta ingerencja następuje także w przypadku tworzenia opracowania).

Istnieje jednak art. 49 ust. 2 pr. aut., zgodnie z którym możliwe są zmiany spowodowane oczywistą koniecznością, którym twórca nie mógłby się sprzeciwić bez słusznej podstawy. Przepis ten dotyczy jednak „następcy prawnego”, czyli generalnie kogoś, kto jest kolejnym podmiotem praw majątkowych, a nie zwykłego nabywcę egzemplarza lub licencjobiorcę. Ale np. w pracach prof. Barty i prof. Markiewicza można znaleźć interpretacje rozszerzające zakres podmiotowy tego przepisu.