1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Prowadzę szkolenia. W umowach z organizatorami szkoleń często pojawiają się postanowienia o przeniesieniu praw autorskich. Do czego właściwie przenoszę prawa? Czy podpisanie takiej umowy oznacza, że nie mogę już przeprowadzić tego samego szkolenia dla kogoś innego? Czy do umowy bez przeniesienia praw mogę stosować 50% koszty uzyskania przychodu? Czy jest jakaś alternatywa wobec przenoszenia praw?

Przedmiot umowy wynika z jej postanowień. W umowach prawno-autorskich dokładne określenie przedmiotu jest szczególnie istotne, gdyż w jednym dziele może mieścić się kilka przedmiotów praw, często na jego różnych poziomach. Nieprecyzyjnie sformułowana umowa utrudnia ustalenie, do czego prawa przeniesiono. Wątpliwości powinno tłumaczyć się na korzyść twórcy, ale nie oznacza to automatycznie, że twórca nie ryzykuje podpisując zbyt enigmatycznie napisane umowy.

Każda umowa przenosząca prawa niesie za sobą ryzyko, że zbywca nie będzie mógł korzystać z objętego nią utworu w przyszłości. Dobrze sformułowana umowa, prawidłowo wskazująca przedmiot i zakres przeniesienia to wręcz pewność, że na takie korzystanie będzie konieczna zgoda nabywcy.

Prawo autorskie nie chroni idei i zasad, wobec tego nawet przeniesienie praw autorskich pozwala korzystać z tych idei w przyszłości. Można zatem prowadzić szkolenia na ten sam temat, ale nie będzie można wykorzystać w nich materiałów, do których przeniosło się prawa. W zależności od tego, jak umowa jest sformułowana, może to odnosić się także do przeróbek tych materiałów. W skrajnym przypadku, konieczne będzie przygotowanie tych materiałów od zera.

O możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu rozstrzygają przepisy podatkowe, a nie prawno-autorskie. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyższone koszty można stosować m.in. tam, gdzie dochodzi do skorzystania z praw autorskich, a nie tylko wtedy gdy doszło do ich przeniesienia.

Alternatywą dla przenoszenia praw jest udzielanie licencji. Udzielenie licencji niewyłącznej oznacza, że twórca zachował prawa, a licencjobiorca może z nich korzystać w określonym w umowie zakresie. Twórca może z licencjonowanego przez siebie utworu korzystać również.