Prawo kultury

Co oznacza licencja PD-Art? Czy pozwala na tworzenie utworów zależnych?

PD-Art nie jest licencją, lecz oznaczeniem stosowanym w projektach Wikimedia. W ten sposób oznaczane są dzieła, które nie zawierają indywidualnej twórczości koniecznej do przyznania ochrony. Więcej informacji na temat tego oznaczenia można znaleźć na stronach Fundacji Wikimedia.

Dzieła nieobjęte ochroną prawa autorskiego mogą być wykorzystywane, w tym przerabiane, bez ryzyka naruszenia tego prawa. Można między innymi korzystać z opracowań (utworów zależnych) utworów znajdujących się w domenie publicznej bez konieczności pytania o zgodę osoby uprawnionej (gdyż uprawnionych po prostu nie ma).