1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Dzieci przygotowują w domu na zajęcia lekcyjne plakaty. Wykorzystują na nich różne materiały znalezione w Internecie bez jakiejkolwiek dbałości o podanie źródła i autorstwa. 1. Czy do wspomnianych celów (zadania domowe, referaty, przygotowanie zajęć) dzieci mogą to robić? 2. Czy mogę opublikować na stronie internetowej dokumentującej zajęcia własne zdjęcia tego typu plakatów?

Cudze utwory mogą być wykorzystywane na zajęciach szkolnych bez uzyskiwania zgody osoby uprawnionej. Ramy tego dozwolonego użytku wyznacza art. 27 pr. aut. Można też niekiedy powoływać się na art. 29 pr. aut. wyznaczający granice dozwolonego cytowania (zob. wcześniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące tych przepisów: http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=art-27-pr-aut oraz http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=art-29-pr-aut).

Korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku wymaga podawania imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy oraz źródła. Podanie tych informacji powinno uwzględniać istniejące możliwości (art. 34 pr. aut.). Nie każde medium pozwala na podanie tych informacji w pełnym zakresie, wobec tego nie zawsze ich podanie będzie konieczne. Wymaganie podawania tych informacji jest istotnym elementem edukacji, w ramach której dziecko powinno nauczyć się zasad korzystania z cudzej twórczości i nie przypisywania sobie efektów cudzej pracy.

Publikowanie prac uczniów w Internecie zazwyczaj wykracza poza dozwolony użytek zawartych w nich cudzych utworów i wobec tego wymaga uzyskania zgody uprawnionych.