1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Mój dłużnik jest autorem kilkunastu książek. W trakcie postępowania o wyjawienie majątku okazało się, że nie ma żadnych praw, gdyż pracował w wydawnictwie na etacie. Czy to możliwe?

Jest jak najbardziej możliwe, że autorskie prawa majątkowe nie przysługują twórcy. Są to prawa zbywalne i mogą być przeniesione za życia twórcy na inne osoby. Jeżeli twórca stworzył utwory w wykonaniu umowy o pracę, prawo autorskie ułatwia wręcz nabycie tych praw przez pracodawcę (art. 12 pr. aut.).

Ale nawet jeżeli prawa przysługiwałyby twórcy, który jest dłużnikiem, to i tak nie byłoby możliwe prowadzenie egzekucji z tych praw. Takiej egzekucji wyraźnie zakazuje art. 18 ust. 1 pr. aut. Przepis ten pozwala natomiast prowadzić egzekucję z wymagalnych wierzytelności twórcy. Można by zatem co najwyżej zająć np. wierzytelność z tytułu wynagrodzenia należnego twórcy za korzystanie z jego utworów przez pracodawcę.

Granice (zakres) praw nabywanych przez pracodawcę wynikają z celu umowy o pracę oraz zgodnego zamiaru stron (art. 12 pr. aut.). Po lekturze umów o pracę dłużnika może się zatem okazać, że zachował on prawa w jakimś zakresie i może je dalej samodzielnie eksploatować. W takim przypadku mogłyby powstać nowe wierzytelności nadające się do egzekucji.