Prawo kultury

Czy ktoś (osoba prywatna lub instytucja) ma prawa autorskie do „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza? Czy jest to powieść, którą może drukować każdy, bez ograniczeń?

Autorskie prawa majątkowe obowiązują co do zasady tylko przez czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. Ponieważ za 3 lata obchodzić będziemy 100 lecie śmierci Henryka Sienkiewicza, oznacza to, że już teraz jego utwory – w tym Krzyżacy – znajdują się w domenie publicznej. Powieść ta może być zatem wydawana bez ograniczeń, z zastrzeżeniem obowiązku odprowadzenia określonego przez MKiDN procentu przychodów na Fundusz Promocji Twórczości (art. 40 pr. aut.).

Korzystając z utworów należących do domeny publicznej należy ponadto pamiętać o konieczności respektowania autorskich praw osobistych twórcy, które trwają wiecznie. Ponadto, należy się upewnić, że mamy istotnie do czynienia z utworem oryginalnym, a nie jego współczesnym opracowaniem. Znajdujące się w obiegu współczesne twórcze modyfikacje lub uzupełnienia utworów z domeny publicznej mogą być chronione.

W prawie autorskim przewidziano też osobne prawa pokrewne chroniące m.in. wydawców niechronionych już utworów (tzw. prawa do pierwszych wydań i prawa do wydań naukowych i krytycznych – art. 99^1 pr. aut. i nast.). Należy się uprawnić, że nie mamy do czynienia z takim właśnie wydaniem.