Prawo kultury

W jednej z niedawno opublikowanych książek o dizajnie, pewien typograf opowiada, jak stworzył czcionkę na bazie sfotografowanych w Stoczni Gdańskiej napisów. Czy takie przetworzenie istniejącego już w analogowej formie fontu, nie godzi w interesy twórcy oryginalnej czcionki?

Przetworzenie, o którym mowa w pytaniu może godzić w interesy twórcy oryginalnej czcionki, ale nie każdy taki interes jest chroniony prawem. Prawo autorskie usiłuje wyważyć interesy twórców z interesami pozostałych uczestników kultury i nie daje tym pierwszym nieograniczonego monopolu, choć niewątpliwie jest on bardzo szeroki.

Ochrona prawa autorskiego dotyczy tylko sposobu wyrażenia o twórczym i indywidualnym charakterze. Wykorzystanie cudzych idei, inspirowanie się cudzym utworem nie będzie stanowiło naruszenia. Czcionki zainspirowane cudzymi napisami nie będą naruszały cudzych praw autorskich. Jeżeli jednak doszło do opracowania, czyli przekształcenia chronionego sposobu wyrażenia istniejących napisów, to takie działanie też jest dozwolone, ale korzystanie z tak powstałego utworu wymaga zgody twórcy oryginału. Kwestie te są uregulowane w art. 1 i 2 pr. aut.