Prawo kultury

Od ilu uczestników spotkanie na którym wyświetlę film na rzutniku komputerowym będzie uznane za publiczne odtwarzanie? Jeżeli w 10 znajomych chcemy wieczorem wyświetlić film, to czy będzie to już publiczne odtwarzanie i złamiemy prawo autorskie???

Przepisy o dozwolonym użytku osobistym nie zawierają kryterium liczby osób. Posługują się jakościowym kryterium relacji pomiędzy tymi osobami i wymagają, aby były one rodziną (pokrewni lub powinowaci) lub pozostawały ze sobą w relacji towarzyskiej.