1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy wolno pobierać fotografie obrazów, które są w domenie publicznej, z Google Art Project, a następnie rozpowszechniać je dalej? Serwis udostępnia wysokiej jakości fotografie, jest jednak zbudowany w taki sposób, by utrudnić użytkownikowi pobieranie całych obrazów na dysk (obrazy są przechowywane w wielu mnałych fragmentach, a położenie tych fragmentów jest ustalane według skomplikowanego wzoru).

Fotografia obrazu sama może być utworem, chronionym niezależnie od tego, że sam obraz jest już w domenie publicznej. Do uznania fotografii za utwór należy jednak odnaleźć w niej samej (a nie w fotografowanym obrazie) wkład indywidualnej twórczości. Wobec tego fotografie mające na celu wierne odtworzenie obrazu nie powinny być uznane za utwory. Trudno jednak założyć, że wszystkie fotografie obrazów utworami nie będą.

Zbiór fotografii, nawet jeżeli one same nie są chronione może być natomiast chronioną bazą danych. Ochrona baz danych wynika z odrębnej od prawa autorskiego ustawy. Baza danych będzie chroniona tą ustawą nawet jeżeli nie zawiera wkładu twórczego. Wystarczy poniesienie nakładu inwestycyjnego. Ochrona bazy danych zawierającej fotografie obrazów oznacza, że nie jest dozwolone pobieranie i wtórne wykorzystanie istotnej części tej bazy (z pewnymi wyjątkami). Bez zgody producenta bazy danych dozwolone jest tylko korzystanie z nieistotnej części tej bazy.

Jeżeli jednak jesteśmy pewni, że konkretna fotografia obrazu będącego już w domenie publicznej nie jest utworem, to jej rozpowszechnienie nie będzie stanowiło naruszenia niczyich praw autorskich. Natomiast serwis udostępniający fotografie ma na pewno swój regulamin. W takim regulaminie, czyli umowie pomiędzy z użytkownikiem mogą znaleźć się postanowienia usiłujące ograniczyć swobodę tego ostatniego. Wykroczenie przeciwko tym ograniczeniom w odniesieniu do utworów znajdujących się w domenie publicznej nie będzie jednak stanowić naruszenia prawa autorskiego. Dojdzie co najwyżej do naruszenia umowy. Skuteczność tego typu postanowień regulaminów zależy od okoliczności konkretnej sprawy.