Prawo kultury

Jestem pisarzem. Planuję rozpocząć publikacje swoich opowiadań pod pseudonimem literackim. Czy powinienem gdzieś zarejestrować swój pseudonim, aby w przyszłości nikt nie podszywał się pode mnie?

Publikowanie pod pseudonimem to jeden ze sposobów korzystania z autorskich praw osobistych. Nie pozbawia to twórcy ochrony, ale oczywiście utrudnia dochodzenie tej ochrony w przypadku naruszeń (twórca musi wtedy ujawnić swoją tożsamość i dodatkowo wykazać, że to on faktycznie kryje się za pseudonimem).

Nie ma żadnego urzędowego systemu rejestracji pseudonimów, choć można sobie wyobrazić wykorzystanie w tym celu notariuszy (notariusz może przyjąć oświadczenie autora, że posługuje się określonym pseudonimem i przechowywać taki dokument). Notariusz nie potwierdza jednak prawdziwości oświadczenia, a jedynie tożsamość składającego oraz datę.

Podobny system funkcjonuje w wielu organizacjach zbiorowego zarządzania, które umożliwiają rejestrację pseudonimów. Po rejestracji pseudonimu w ozz, kwoty pobrane za korzystanie z utworów oznaczonych pseudonimem przekazywane są dla zarejestrowanego autora. Stanowi też pewien dowód w sytuacji, gdyby ktoś zaczął podszywać się pod autora. Może to też pozwolić uniknąć konieczności ujawnienia się w przypadku dochodzenia ochrony, ale tylko wtedy ochrony tej dochodzi ozz na rzecz autora. W przypadku indywidualnie wytyczanych procesów, nadal trzeba się będzie ujawnić.