1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy twórca, który przekazał swój utwór agencji reklamowej (wraz z prawami majątkowymi) może nadal pokazywać ten utwór w swoim portfolio?

Wszystko zależy od tego na czym polegałoby pokazywanie tego utworu i co dokładnie byłoby pokazywane. Istotny jest ponadto zakres przeniesionych na agencję praw.

Dla przykładu, pokazanie utworu (lub jego fragmentu) w ofercie dla nowego klienta może mieścić się w zakresie dozwolonego cytowania, o ile spełnione są wszystkie przesłanki tej postaci dozwolonego użytku. Innym przykładem będzie opisanie idei już stworzonego utworu, co nie naruszy niczyich praw autorskich, bo chronią one tylko konkretny sposób wyrażenia. Wreszcie, umowa przenosząca prawa może tak określać pola eksploatacji, że twórca zachowa prawo do samodzielnego dysponowania utworami w jakimś zakresie. Ale w przypadku przeniesienia praw będzie zawsze istniało ryzyko ich naruszenia.

Kwestie korzystania z utworów przez twórcę po przeniesieniu praw najlepiej wyczerpująco regulować w umowach, które te prawa przenoszą.