1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Istnieją różne sytuacje, w których łączone są grafika i tekst, np.: instrukcje obsługi, rebusy, testy (np. inteligencji), plakaty klasyczne (w tym informacyjne), tzw. plakaty motywacyjne (w których funkcje grafiki i tekstu zależą od tego, jaką wagę da im zestawiający). Czy można zatem wydzielić jakieś wyraźne wskazówki określające, kiedy zamieszczenie tekstu w obrębie pracy plastycznej można uznać za przejaw twórczości?

Praktykowanie twórczości poprzez łączenie tekstu z grafiką nie jest objęte niczyją wyłącznością. Chroniona jest nie sama idea łączenia tekstu z grafiką, ale konkretne sposoby realizacji tej idei – konkretne sposoby połączenia tekstu oraz grafiki, o ile istotnie twórczo wykraczają one poza powszechnie istniejące w danej dziedzinie standardy i konwencje. Ochrona obejmować będzie też najprawdopodobniej tekst oraz grafikę indywidualnie. Naruszeniem prawa autorskiego będzie zatem skopiowanie cudzego twórczego tekstu lub grafiki. Naruszeniem może być też połączenie własnego tekstu i własnej grafiki w sposób, który jest twórczym efektem pracy innej osoby.