Prawo kultury

Stworzyłem grę komputerową. W grze oprócz kodu gry zawarta jest także grafika mojego autorstwa. W jaki sposób mogę się ochronić przed np. skopiowaniem tejże grafiki przez kogoś innego np. do innej gry lub strony www? Czy w takim przypadku powinienem wytoczyć postępowanie sądowe? Dodatkowo jak udowodnić, że to ja jestem jej autorem?

Utwory graficzne są chronione prawem autorskim niezależnie od tego, czy są wykorzystane w grze komputerowej, czy w jakiś inny sposób. Obowiązują te same zasady – ochrona przysługuje im wtedy, gdy zawierają wkład indywidualnej twórczości ludzkiej. Skopiowanie tej grafiki do innej gry, jeżeli nie ma oparcia w przepisach o dozwolonym użytku (np. cytowanie) lub w zgodzie autora, będzie naruszeniem prawa autorskiego. Twórca, którego prawa zostały naruszone, może dochodzić ich ochrony przed sądem, gdzie może domagać się np. odszkodowania. Wymaga to oczywiście przedstawienie stosownych dowodów na szereg okoliczności będących podstawą takiego powództwa, a w tym na to, że prawa autorskie istotnie przysługują powodowi.

Autorstwo można wykazać, lub przynajmniej uprawdopodobnić na wiele sposobów. Stworzenie utworu zostawia zazwyczaj wiele różnych śladów. Czynność ta, lub towarzyszące jej okoliczności często mają świadków. Pomocne mogą być też analizy rozmaitych biegłych. W praktyce wielu autorów stosuje zabiegi polegające na przedstawieniu utworu zaufanej, niezależnej osobie (np. notariuszowi). Można ponadto skorzystać z rejestrów prowadzonych przez różne organizacje zbiorowego zarządzania. To oczywiście samo w sobie nie potwierdza autorstwa, a jedynie fakt istnienia utworu w określonej dacie. W praktyce sądy nie wymagają zazwyczaj wykazania autorstwa oraz przysługiwania praw ponad wszelką wątpliwość, a drążą tę kwestię dopiero w sytuacji podniesienia odpowiedniego zarzutu przez pozwanego.