Prawo kultury

Rozumiem, że np. „Krzyżacy” mogą zostać wydani jako utwór należący do domeny publicznej. Jaki tekst/wydanie może być wówczas podstawą tego nowego wydania?

Utwory należące do domeny publicznej występują często we współczesnych opracowaniach. Trzeba się zatem upewnić, że nie mamy do czynienia z twórczą przeróbką takiego utworu. Jeżeli by tak było, musielibyśmy uzyskać zgodę na wydanie od uprawnionego do takiego opracowania. Polskie prawo autorskie przewiduje ponadto specyficzną ochronę dla nietwórczych wydań naukowych i krytycznych niechronionych utworów – korzystanie z takiego wydania także wymaga zgody uprawnionego.

Oznacza to, że najlepiej sięgać po jak najstarsze wydania utworów z domeny publicznej, a najlepiej do ich autorskich oryginałów.